Actueel

Eerste Kamer

GO vanaf vandaag ook vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Overijssel

Statenlid Chilion Snoek heeft zojuist bekend gemaakt onder de vlag van GO verder te werken aan het realiseren van noodzakelijke politieke verandering.

Chilion Snoek

Olaf Stuger (GO) bij Business-Class: “Nu krachten bundelen om politieke verandering te realiseren!”

Olaf Stuger legt bij Business-Class aan Harry Mens uit waarom hij zich aansluit bij GO. “We zijn nu aangekomen in het Post-Populistische tijdperk. Wat de afgelopen decennia is losgemaakt in de maatschappij moet nu omgezet worden in concrete politieke resultaten! We moeten de krachten bundelen.”

Olaf Stuger sluit zich aan bij GO

Voormalig Europarlementariër en Tweede Kamerlid Olaf Stuger maakte vandaag bekend dat hij zich aansluit bij GO. Stuger wil samen met GO de krachten gaan bundelen om de noodzakelijke veranderingen te gaan realiseren in de Nederlandse politiek. Wij zijn verheugd met deze versterking en hebben alle vertrouwen in de toekomstige samenwerking met Olaf. Stuger zal zijn besluit zondag 26 april uitgebreid toelichten bij Harry Mens in de uitzending van Business Class vanaf 10:30 uur op RTL7.

Olaf Stuger

Uitzonderlijke tijden dwingen tot uitzonderlijke maatregelen

GO-Senator Henk Otten tijdens debat over Corona-noodpakketen (21 april 2020): “Kabinet richt je nu vooral op SNELLE uitvoering van de noodmaatregelen anders komt de hulp te laat.” GO komt nu ook met constructieve oplossingen voor de nieuwe economische realiteit in het Post-Corona tijdperk. GO wil nu een gefaseerde en gedisciplineerde afbouw van de lockdown maatregelen en verzoekt het Kabinet om na te gaan denken over onconventionele maatregelen om de NL economie te beschermen en meer robuust te maken in de barre economische tijden die ons nog te wachten staan.

Tijdelijke oplossingen duren het langst

Tijdens het debat op 7 april 2020 over de “Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten en waterschappen” benadrukte GO-senator Jeroen de Vries dat onder geen beding normalisering van deze tijdelijke noodmaatregel mag plaatsvinden zoals in het verleden wel gebeurde. De Vries stelde aan Minister Knops voor de noodwet tot uiterlijk 1 juni 2020 te laten gelden, conform het advies van de Raad van State.

Otten over Corona-crisis:

Blijf thuis, houd afstand en volg de instructies op! Op 22 maart was Henk Otten (GO) te gast bij Business-Class over de Corona-crisis en de gevolgen daarvan voor de NL economie, het MKB en de 1 miljoen ZZP-ers.

GO wil opsporing verbeteren, meer geld voor politie

Tijdens het debat over de “Staat van de rechtsstaat” op 10 maart 2020 gaf GO aan hoe met structurele maatregelen het oplossingspercentage van misdrijven kan worden verhoogd tot een niveau in ons omringende landen. GO diende ook twee moties in: 35300 VI W en 35300 VI X

GO kritisch over CETA

In de Eerste Kamer is nog geen meerderheid voor goedkeuring van het CETA handelsverdrag met Canada. Partijleider Henk Otten was te gast bij Buitenhof om de bezwaren van GO toe te lichten.

GO nu ook in het Europees Parlement

Op 6 februari 2020 benoemde de Kiesraad Dorien Rookmaker tot lid van het Europees Parlement (MEP). Dorien reisde meteen af naar Straatsburg en vertelt bij Business Class aan Harry Mens over de plannen van GO in Europa.

Pak de regie terug!

GO-fractievoorzitter Otten legt tijdens het debat over het rapport van de Commissie Remkes in de Eerste Kamer uit hoe de kloof tussen kiezer en politiek te verkleinen door een gekozen Minister-President die de regie pakt en Realisme & Daadkracht in de praktijk handen en voeten gaat geven!

Stop de Omgevingswet!

Op 28 januari 2019 behandelde de Eerste Kamer de Omgevingswet die de rechtszekerheid voor de Nederlandse burgers ernstig verzwakt, veel onduidelijkheid creeert en grote ICT risico’s met zich mee brengt. GO roept de politiek op om te stoppen met dit ondoordachte wetgevingsproject. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Kiesraad registreert partijnaam GO

De Kiesraad heeft onlangs de partijnaam GO officieel geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. GO is volop bezig met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Meer info.

EK-fractie GO bij Business Class

Op 29 december waren GO-Eerste Kamerleden Dorien Rookmaker, Jeroen de Vries en Henk Otten te gast bij Business Class om te vertellen hoe GO concrete politieke verandering in Nederland wil gaan realiseren. Kijk hier het interview terug.

Motie GO vereenvoudiging belastingstelsel aangenomen

GO wil een drastische vereenvoudiging van het NL belastingstelsel zodat werken en ondernemen meer gaat lonen. Er zijn nu ook concrete stappen gezet. De GO-motie voor vereenvoudiging van het belastingstelsel werd met brede politieke steun aangenomen.

GO laat de Nederlandse economie niet stikken!

Het was vandaag kiezen tussen twee kwaden in de EK met de Spoedwet Aanpak Stikstof. Voor een slechte wet stemmen om een recessie af te wenden en de bouw weer op gang te krijgen of tegen stemmen om politiek goede sier te maken en het kabinet in de armen van PvdA en GL te drijven. GO is wel bereid verantwoordelijkheid te nemen en daarom stemden wij voor de Spoedwet. GO-fractievoorzitter Otten legt uit waarom GO de NL economie niet laat stikken!

Stop de VVD-brokkenpiloten! Herstel de koopkracht!

Tijdens het debat in de Eerste Kamer met Staatssecretaris van Financiën Snel over het belastingplan 2020 gaf GO-fractievoorzitter Otten duidelijk aan wat nu nodig is om de koopkracht voor werkenden en gepensioneerden snel en drastisch te herstellen. Het is tijd voor Realisme, Ratio en Regie!

De Vries over Radar Herwijnen: “De politieke radar van Staatssecretaris Barbara Visser staat duidelijk niet goed afgesteld.”

Senator Jeroen de Vries legde VVD-Staatssecretaris van Defensie Visser in de Eerste Kamer het vuur aan de schenen over de regenteske aanpak waarmee zij een militair radar-station pal naast het dorp Herwijnen er door wil drammen, tegen de wil van de bevolking en de gemeenteraad in.

Geen € 50 miljard naar “Wiebes fonds” maar lastenverlichting

Kabinet Rutte wil €50 miljard stoppen in het “Wiebes-investeringsfonds” en zo de collectieve lastendruk verder opvoeren. GO-fractievoorzitter Otten voelde Minister van Financiën Hoekstra hierover in de Eerste Kamer aan de tand. Hoekstra gebruikt veel woorden maar verschaft weinig duidelijkheid over dit “Wiebes-fonds” (zie video). GO wil in plaats van vage investeringsfonden nu snel directe lastenverlichting via verhoging van de heffingskorting voor ALLE belastingbetalers en diende daarom deze motie in.

Cornelis van den Berg on fire

GO-statenlid Cornelis van den Berg on fire tijdens debat over klimaatakkoord in Flevoland: “China bouwt honderden nieuwe kolencentrales en wij gaan de modernste kolencentrales ter wereld sluiten en vervuilende biomassa stoken. Volstrekte dwaasheid!”.

Algemene Financiële Beschouwingen

GO roept Minister van Financiën Wopke Hoekstra op om het belastingstelsel nu snel drastisch te vereenvoudigen en de tarieven te verlagen zodat werken en ondernemen echt gaat lonen. We moeten af van de gezapige “Jan Salie-mentaliteit” in NL.

Tekst Speech Henk Otten GO AFB EK 19 nov

Debat investeringsfonds Invest-NL

Op 12 november was in de Eerste Kamer het debat over het investeringsfonds Invest-NL van Wouter Bos. GO wil de 2,5 miljard niet naar Bos overmaken maar inzetten voor lastenverlichting voor MKB en ZZP. Fractievoorzitter Otten nam het investeringsverleden van Wouter Bos eens grondig onder de loep. Bekijk hier de speech terug.

Interview bij RTLZ

Fractievoorzitter Henk Otten was te gast bij RTLZ vanaf het MKB congres in Den Bosch.
Bekijk hier de uitzending terug.

Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in de Eerste Kamer

Verslag van de vergadering van 29 oktober 2019 (2019/2020 nr. 4) 

3 moties van GO van 29 oktober 2019 tezamen met de kerngegevens

35.300, H – motie van het lid Otten c.s. over rationalisatie van de Natura 2000 gebieden

35.300, I – motie van het lid Otten c.s. over een quick scan naar vergelijkbare risico’s PAS

35.300, J – motie van het lid Otten c.s. over een significante lastenverlichting voor werkenden en ouderen

Miljoenennota 2020

Interview bij Harry Mens

Op 27 oktober te gast bij Harry Mens in Businessclass om de lancering van onze nieuwe partij aan te kondigen.

Algemene Politieke Beschouwingen (APB)

Op dinsdag 29 oktober 2019 vinden in de Eerste Kamer de jaarlijkse Algemene Politieke Beschouwingen (APB) plaats waar de Eerste Kamer en de regering de hoofdlijnen van het regeringsbeleid voor het volgende jaar, zoals die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd bespreken. Meer info: APB Eerste Kamer

Whatsapp Call to Action