Henk Otten

Henk Otten (1967) is oprichter van GO en Fractievoorzitter in de Eerste Kamer. “Betere mensen in de politiek met verstand van zaken die op daadkrachtige en doordachte wijze een koerswijziging gaan realiseren, dat is ons doel.”

Henk Otten

Dorien Rookmaker

Dorien Rookmaker (1964) is voor GO lid van het Europees Parlement (Brussel en Straatsburg). Zij heeft na meer dan 25 jaar in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest besloten zich in te zetten voor politieke en maatschappelijke verandering. “De overheid staat in dienst van de burger en niet andersom.”

Dorien Rookmaker

Jeroen de Vries

Jeroen de Vries (1971) is Eerste Kamerlid voor GO. Hij is sinds 2016 actief in de politiek na twintig jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven. “Het gezond verstand moet terug in de politiek, daar gaan wij voor!”

Jeroen de Vries

Robert Baljeu

Robert Baljeu (1969) is fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Noord-Holland.
“Het is hoog tijd dat ons land beter bestuurd gaat worden en er meer aandacht komt voor de hoofdlijnen in plaats van allerlei bijzaken. Het is tijd voor doortastend optreden.”

Robert Baljeu

Olaf Stuger

Olaf Stuger (1969) is politiek adviseur van GO. Hij was eerder lid van het Europees Parlement en van de Tweede Kamer en daarvoor actief in het bedrijfsleven. “Het is nu tijd om alles wat er de afgelopen 20 jaar maatschappelijk is losgemaakt om te gaan zetten in concrete politieke resultaten.”

Olaf Stuger

Caroline Persenaire

Mr. Caroline Persenaire (1955), lid Provinciale Staten Zuid-Holland.
“Het bureaucratische doolhof aan regels dat de samenleving verstikt moet dringend aangepakt worden. Wij willen een overheid die stuurt op vertrouwen en verantwoordelijkheid, in plaats van op op angst en paniek.”

Caroline Persenaire

Ewald Kegel

Ewald Kegel MA (1962), lid Provinciale Staten Zuid-Holland
“Door het ingezette provinciale beleid bestaat er een reëel risico dat de lasten voor de burgers steeds verder gaan oplopen. Wij willen tijdig de burgers hierover signaleren, informeren en het beleid bijsturen.”

Ewald Kegel

Cornelis van den Berg

Dr. Cornelis van den Berg (1945) is lid van de Provinciale Staten Flevoland.
“We hebben realisme nodig in de politiek, door meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de burgers te geven, door te kiezen voor innovatie in plaats van ons te laten leiden door aangeprate angst.”

Cornelis van den Berg

Chilion Snoek

Chilion Snoek (1990) is fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Overijssel.
“De door mij en mijn Overijsselse kiezers zo gewilde noodzakelijke politieke verandering wil ik met GO realiseren.”

Chilion Snoek

Whatsapp Call to Action