Provinciale Staten Zuid-Holland

GO is in de Provinciale Staten van Zuid-Holland vertegenwoordigd door Caroline Persenaire.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met fractievoorzitter Caroline Persenaire.

Caroline Persenaire

Mr. Caroline Persenaire (1955), lid Provinciale Staten Zuid-Holland.
“Het bureaucratische doolhof aan regels dat de samenleving verstikt moet dringend aangepakt worden. Wij willen een overheid die stuurt op vertrouwen en verantwoordelijkheid, in plaats van op op angst en paniek.”

Whatsapp Call to Action