Standpunten

Eerste Kamer

Doel
Wij willen van Nederland weer een land maken waar duidelijke keuzes worden gemaakt, waar ruimte is voor ondernemerschap, waarin eigen initiatief wordt gestimuleerd en waarin een transparante koers wordt uitgezet, gecommuniceerd en gerealiseerd. Wij willen een slagvaardige, efficiënte overheid die adequate voorwaarden realiseert voor groei en welvaart. Het aanwezige potentieel van de Nederlandse bevolking moet ten volle worden benut waardoor de economische, politieke en sociale dynamiek structureel wordt vergroot.
Het algemeen belang van de Nederlandse bevolking moet voorop staan.

Standpunten
Momenteel zijn wij erg druk bezig met het uitwerken van ons partijprogramma met daarin onze uitgewerkte standpunten gebaseerd op een totaalvisie van de diverse problemen die momenteel in Nederland spelen. In een later stadium zal het partijprogramma op deze website worden gepubliceerd. Daarna zal het partijprogramma door de leden definitief worden vastgesteld op ons eerste partijcongres.

Whatsapp Call to Action